izolacje rur

Charakterystyka dobrze wykonanych izolacji rurociągów

W przemyśle wykorzystuje się różne rodzaje izolacji. Mają one chronić przed zmianami termicznymi, falami dźwiękowymi lub pożarem. W przypadku rurociągów wskazane jest wykonywanie przede wszystkim izolacji termicznych. W zależności od tego, jaka substancja jest przesyłana, warstwa izolacyjna będzie chroniła przed utratą ciepła lub nadmiernym nagrzaniem.

Izolacja rur

mocne izolacje termiczne rurociągóBardzo praktycznym przykładem zastosowania izolacji rurociągów są miejskie sieci ciepłownicze, które dostarczają do domów wodę podgrzaną do wysokiej temperatury. Umieszczoną na rurociągu izolację można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wcześniejsze przygotowanie dopasowanych elementów. Trzeba wówczas posiadać dokładne wymiary rurociągów oraz wszystkich ich elementów. Dobrym materiałem izolacyjnym wykorzystywanym w takim przypadku jest wełna mineralna. Po założeniu jej na rurociąg przykrywa się ją specjalną warstwą zabezpieczającą, która wykonana jest z nierdzewnej lub ocynkowanej stali. Panele łączy się ze sobą, tworząc warstwę izolacyjną zabezpieczoną przed działaniem czynników zewnętrznych. Niższy współczynnik przenikania ciepła gwarantuje lepszą efektywność warstwy izolacyjnej. Dobrze wykonana izolacja zapobiega stratom energii cieplnej i zapewnia lepszą efektywność.

izolacje rurObecnie mocne izolacje termiczne rurociągów można wykonywać także metodą natryskową. W tym celu stosuje się przede wszystkim pianę poliuretanową. To dobry sposób na wykonanie powłoki w miejscach trudno dostępnych. Wykonanie izolacji sprawia, że pomieszczenia przemysłowe, w których znajdują się rury, nie nagrzewają się tak szybko. Personel znajdujący się w pobliżu rurociągów jest chroniony przed poparzeniem. Do izolacji rurociągów wykorzystuje się także płyty z korka. Pozwalają one na izolowanie rur o średniej temperaturze. Ich zaletą jest niska cena. Maty izolacyjne z wełny szklanej zapewniają wysoki poziom izolacji i chronią rurociągi przed ogniem. Rury o niskiej temperaturze izoluje się pianką polietylenową. Zapobiega ona nagrzewaniu się rur. Skuteczna izolacja rurociągów pozwala na zmniejszenie strat energii podczas przesyłania substancji. Stosuje się je w zakładach petrochemicznych, farmaceutycznych czy spożywczych.

Miejskie ciepłownie, które dostarczają podgrzaną wodę do domów, także wykorzystują izolowane rurociągi. Dobra izolacja pozwala na optymalizację przesyłania, ogranicza straty termiczne i zmniejsza koszty całej procedury. Z tego rozwiązania korzysta wiele dziedzin przemysłu. Izoluje się nie tylko rurociągi, ale też zbiorniki i urządzenia techniczne, takie jak turbiny.