Instalacja wodna

Czym jest regulator przepływu deszczowej wody?

Istnieje wiele urządzeń, które skutecznie wspomagają systemy melioracyjne i hydrauliczne na terenie miast i wsi, lecz do najbardziej popularnych zaliczyć można montaż stosownych regulatorów przepływu wody. Instalowane są w zbiornikach wodnych lub studzienkach odprowadzających, umożliwiając tym samym regularny odpływ cieczy do systemu rozsączania, kanalizacji, cieku lub rowu melioracyjnego. Są to elementy stosowane po to, by regulować przepływ wód opadowych. Sprawdzają się w czasie wzmożonych opadów lub nawałnic.

Regulatory przepływu – dla sprawnego działania instalacji hydraulicznych

Nowoczesne regulatory hydrauliczne użytkowane są w takich konstrukcjach, jak komory lubPrzepływ wody z rur przelewy burzowe, zbiorniki retencji, sieci kanalizacyjne lub urządzenia oczyszczające wodę. Ich mechanizm polega na kontrolowanym wzroście ciśnienia hydrostatycznego zbiornika proporcjonalnie do wysokości słupa cieczy. W komorze powstaje natomiast wir wodny, który wzrasta w miarę wzrostu ciśnienia. Następnie powstają strumienie zwrotne, które hamują przeciek. Nie przekraczają one jednak przepływu granicznego do określonej wysokości. Regulator przepływu deszczowej wody służy do właściwego gospodarowania zasobami wody celem zapobiegania podtopieniom lub powodziom. Urządzenia montowane są na mokro w zbiornikach retencji wody deszczowej lub ścieków.

Instalacja wodnaRegulatory wykonane są zwykle ze stali nierdzewnej, która zapewnia wysoki poziom ich wytrzymałości na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Są to z reguły bardzo precyzyjne urządzenia, które całkowicie eliminują przeciążenia hydrauliczne. Najczęściej stosowane są w zbiornikach retencyjnych do regulacji cieczy. Pełnią niezwykle istotną rolę w całej wodno-ściekowej gospodarce. Jest to niezbędne zwłaszcza w działaniach prewencyjnych zapobiegających nadmiernemu gromadzeniu się wody w sieciach kanalizacyjnych, co może prowadzić nie tylko do zalań, ale stwarzać też zagrożenie biologiczne. Są praktycznie bezawaryjne, a dzięki temu, że nie wymagają praktycznie żadnych działań konserwacyjnych, stanowią niezwykle pożądany element w każdej sieci kanalizacyjnej.

Dzięki profesjonalnych regulatorom możliwe jest także ograniczanie wpływu zbiorników retencyjnych, dzięki czemu wyróżniają się wysoką funkcjonalnością. Urządzenia tego typu przytwierdza się do gładkiej pionowej ściany z betonu przy użyciu stosownych kotwic. Można montować je również w okrągłych studniach. Regulatory przepływu to wytrzymałe przyrządy przemysłowe, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie niemal każdej instalacji hydraulicznej. W dużych sieciach stosowane są bardziej skomplikowane typy regulatorów. Są one odpowiedzialne za kontrolowanie deszczówki.