biologiczna oczyszczalnia

Dlaczego warto instalować przydomowe oczyszczalnie ścieków?

W województwie wielkopolskim coraz więcej osób decyduje się na instalacje przydomowej oczyszczalni ścieków pomimo że montaż tego systemu jest droższy niż w przypadku klasycznego szamba betonowego. Jak się okazuje, mieszkańcy domów jednorodzinnych docenili to, że zbiorniki ze złożem biologicznym wymagają mniejszej ingerencji ze strony właściciela posesji.

Biologiczne oczyszczalnie w Wielkopolsce

biologiczna oczyszczalnia	Jak działają i jakie jeszcze zalety mają przydomowe oczyszczalnie? Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest zbudowana ze zbiornika poliuretanowego podzielonego na dwie komory. W pierwszej następuje proces sedymentacji, czyli wstępnego osadzania się większych cząstek na dnie zbiornika, natomiast w drugiej, złoże biologiczne przyczynia się do odfiltrowania ponad 90 procent wszystkich zanieczyszczeń. Jedną z największych zalet, jaką posiada każda biologiczna oczyszczalnia w Poznaniu i każdym innym miejscu jest to, że właściciel posesji nie musi martwić się o regularne wywożenie nieczystości. Jednocześnie nie ponosi więc kosztów z tym związanych. Pomimo, że jednorazowe opróżnienie szamba nie determinuje zbyt wysokich kosztów, warto wykonać kalkulacje roczną lub kilkuletnią. W takim przypadku okazuje się, że oszczędności mogą wynosić nawet ponad tysiąc złotych. Bardzo dużą korzyścią z odprowadzania ścieków produkowanych przez gospodarstwo domowe do biologicznej, przydomowej oczyszczalni ścieków jest również to, że sposób ten jest w pełni ekologiczni.

biologiczna oczyszczalnia	Ten czynnik sprawia, że Urzędy Gmin oraz miast bardzo chętnie wydają pozwolenia na montaż tego typu systemów na działkach budowlanych, chcąc poprawić warunki środowiska na danym terenie. Warto również zauważyć, że zarówno oczyszczona, wsiąkająca w grunt woda nie jest zagrożeniem dla organizmów żywych, jak i substancja odpowiedzialna za proces filtracji. Złoże biologiczne tworzą bowiem organizmy żywe, a dokładnie mikroorganizmy, które odżywiają się zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie. Proces ten przebiega bardzo powolnie, ponieważ zachodzi wyłącznie pod wpływem sił grawitacyjnych, jednak wyróżnia się dużą skutecznością. Inwestowanie w biologiczne oczyszczalnie ścieków może nieść korzyści również dla właściciela posesji, który zajmuje się uprawą ogrodu.

Dzięki instalacji dodatkowego zbiornika, oczyszczoną wodę można magazynować, a następnie wykorzystywać do nawadniania grządek lub trawników. Takie działania przyczyniają się do oszczędności związanych z niższym poborem wody z sieci wodociągowej, co jest istotne szczególnie w okresach letnich dni, gdy wodociągi apelują o ograniczenie jej wykorzystania.