szafa transformatorowa

Do czego służą szafy sterownicze?

Energia elektryczna jest warunkiem działania urządzeń elektrycznych, których nie brakuje w otaczającym nas świecie. Maszyny i urządzenia pobierające prąd nie tylko służą nam do wykonywania codziennych czynności, ale i są niezbędne w zakładach przemysłowych.

Szafy sterownicze elementem stacji transformatorowych

szafa transformatorowa

Jednak większych wytwórniach problem z naliczaniem energii biernej. Do każdego układu elektrycznego poza energią czynną, zamienianą na użyteczną pracę, dostarczana zostaje również energia bierna, która nie zostaje zużywana na pracę, a jedynie służy do wzbudzania w urządzeniach elektrycznych pól elektromagnetycznych niezbędnych do ich funkcjonowania. Dla nas, zwykłych odbiorców koszty poboru energii biernej są ukryte i wliczone w koszty wykorzystania energii czynnej. Natomiast większe zakłady przemysłowe pobierają większą ilość energii biernej niż wynosi ilość umowna, w związku z czym konieczne jest ich dodatkowe rozliczenie. W celu ograniczenia tych kosztów coraz więcej wytwórni inwestuje w baterie kondensatorów, służące do kompensacji mocy biernej. Na rynku dostępnych mamy kilka typów baterii kondensatorów: zwykłe, wzmocnione, dławikowe, baterie do kompensacji w układach o dużej asymetrii obciążenia faz oraz baterie z łącznikami tyrystorowymi. O tym jaką należy zastosować decyduje głównie charakterystyka sieci oraz odbiorników. Niezbędnym elementem do prawidłowego przepływu energii elektrycznej w liniach elektrycznych są stacje transformatorowe, które zmniejszają napięcie w liniach elektrycznych, które dociera do odbiorników zapobiegając w ten sposób spięciom. Stacja transformatorowa wyposażone są w transformator, rozdzielnice niskiego napięcia oraz rozdzielnice średniego napięcia, odgrywające rolę bezpiecznika elektrycznego. Głównym zadaniem jaki pełnią rozdzielnice napięcia jest łączenie bądź rozdział obwodów elektrycznych. Rozdzielnica elektryczna połączona jest zazwyczaj z urządzeniami sterowniczymi, pomiarowymi, regulacyjnymi oraz ochronnymi. Zaś transformator jest sercem całej stacji, jego zadania głównie sprowadza się do przekształcenia napięcia i prądu ze stałego na zmienny bądź odwrotnie. Niezbędnym elementem do obsługi stacji transformatorowych są szafy sterownicze. Szczególnie są one przydatne w przypadku, gdy stacja jest umieszczona na zewnątrz budynku. Podsumowując inwestycja w baterie kompensatorów jest jak najbardziej opłacalna w przypadku zakładów przemysłowych. Dzięki nim istnieje możliwość generowania oszczędności poprzez obniżenie opłat wynikających z konieczności poboru większej ilości prądu biernego.

Natomiast za prawidłowy przepływ tego prądu w sieci elektrycznej odpowiadają stacje transformatorowe, które zdecydowanie niezbędne są nie tylko na terenie zakładów przemysłowych, ale także chociaż by w obecności budynków mieszkalnych.