przekładnik prądowy

Jak dbać o bezpieczną pracę? Przekładnik prądowy

Dla każdego zakładu pracy najważniejsze powinno być spełnienie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście w praktyce wygląda to zupełnie różnie. Często priorytetowe znaczenie przypisuje się do wydajności pracy zakładu, czy też do jakości produktów.

Przekładnik prądowy – do czego służy?

przekładnik prądowyNie można jednak zapominać o tym, że zdecydowanie ważne są urządzenia z zakładu i to w jaki sposób działają. Ze strony zasad bezpieczeństwa zdecydowanie najważniejsze może okazać się zapewnienie odpowiednich warunków na każdym stanowisku pracy. Jeśli w zakładzie każdy z pracowników jest odpowiedzialny za przypisane mu urządzenie, zdecydowanie to właśnie on najlepiej zna się na zasadach jego działania. Jednak nawet przy największej znajomości instrukcji obsługi, mogą wystąpić niepokojące awarie i nieoczekiwane zdarzenia. Dlatego właśnie zakład musi zadbać o odpowiedni system zawiadomienia o niebezpieczeństwie. Do tego niezbędny będzie z całą pewnością zamontowany w odpowiednim miejscu przycisk bezpieczeństwa. Dzięki niemu pracownik będzie mógł szybko zareagować i rozpocząć konieczne działania na zakładzie. Oczywiście są również sytuacje, których sam pracownik nie może zauważyć, coś co dzieje się wewnątrz maszyny, a co powoduje jej awarię. W tym przypadku przydatne okażą się automatyczne systemy zawiadamiające. To one dadzą sygnał do zachowania szczególnej ostrożności. Z całą pewnością swoją rolę spełni w tym przypadku wyłącznik krańcowy. On monitoruje skrajne wychylenia części urządzania. Po ich przekroczeniu rozpoczyna swoje działanie ostrzegające. Czy to jednak wszystko co można zrobić, kiedy w zakładzie istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia awarii? Oczywiście warto ze specjalną uwagą potraktować również temat sieci elektrycznej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że urządzenia, z których się korzysta są w pełni zasilane elektrycznie. W takiej sytuacji warto również wziąć pod uwagę zamontowanie wyłączników kompaktowych. W zasadzie posiadanie na tyle rozbudowanej sieci elektrycznej wręcz narzuca takie działanie. Jednak co robią dokładnie wyłączniki kompaktowe? Przede wszystkim jest to kolejna forma zabezpieczenia. Włączniki krańcowe będą dbały o zabezpieczenie sieci i poszczególnych urządzeń przed zwarciami różnego rodzaju. W przypadku właśnie zakładów pracy z całą pewnością największym zagrożeniem mogą okazać się przesilenia. Na nie również włączniki kompaktowe potrafią odpowiednio zareagować. Jak jednak zapobiegać przesileniom, a nie naprawiać skutków ich wystąpienia? Oczywiście w tym przypadku warto wspomnieć o możliwościach jakie daj każdy najlepszy przekładnik prądowy. To on będzie odpowiedzialny za pomiar dużych natężeń prądu. Jest skonstruowany w taki sposób, że pomiar odbywa się przy pomocy mierników o mniejszych zakresach pomiarowych. Jeśli chodzi również o prąd elektryczny warto w przypadku tak dużych zakładów produkcyjnych czy innych zakładów pracy zwrócić uwagę na ilość zużywanej energii. Z całą pewnością kompensacja mocy biernej to kwestia, która powinna przyciągnąć uwagę. Dzięki temu, że moc bierna zostanie w pewien sposób usunięta z sieci, współczynnik prądu będzie znacznie niższy. Wpłynie to nie tylko na wydajność pracy sieci elektrycznej ale i również na kwestie ekonomiczne zakładu. Jak widać należy kłaść naprawdę duży nacisk na zapewnienie jak największego bezpieczeństwa na terenie całego zakładu.

Będzie to dotyczyło użycia niezbędnych elementów, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. W przypadku wystąpienia awarii będą to również elementy zdolne do zaalarmowania problemu.