pomiary drgań budynków

Kiedy konieczne są pomiary drgań budynków?

Wibracje oraz drgania, które mogą występować w wielu różnych budynkach, mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na ich użytkowników. Dlatego też tak istotne jest, by tą kwestię poddawać odpowiednim pomiarom. Jest to ważne, gdy drgania mogą być wywoływane przez różne czynniki natury komunikacyjnej.

Pomiary drgań budynków

pomiary drgań budynkówW szczególności może im sprzyjać pewne usytuowanie danego budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie takich elementów komunikacyjnych, jak linia kolejowa, tramwajowa, czy też metro. Właśnie takie czynniki mogą decydować o tym, że konieczne mogą być pomiary drgania budynków. Głównym celem wykonywania takich pomiarów jest upewnienie się, czy drgania takie z jednej strony nie wpływają na stan budynku, oraz na ludzi i zwierzęta, które w tym obiekcie się znajdują. Zazwyczaj takie badania wykonywane są w przypadku budynków, które znajdują się już w użytku. Oczywiście dostępne są już w powszechnym użyciu metody na ograniczenie wszelkiego rodzaju drgań, ale, aby je zastosować, trzeba wiedzieć, jakie jest ich faktyczne źródło. Kolejnym czynnikiem, który powoduje, że konieczne może być wykonanie takich badań, są drgania generowane przez maszyny.

budynkiMogą one znajdować się albo wewnątrz danego obiektu, albo też w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pomiary takie warto wykonywać również w przypadku, gdy w sąsiedztwie budynku wykonywane są różnego rodzaju prace budowlane. Ciekawym zastosowaniem badań drgań jest to, kiedy dany budynek dopiero powstaje. Czasem w takim wypadku możliwe jest zastosowanie różnych środków, które pozwalają na ograniczenie drgań. Przykładem takich rozwiązań, które mogą być zastosowane tylko w tej konkretnej sytuacji są fundamenty wyposażone w dylatacje. Warto pamiętać o tym że budynki o różnym zastosowaniu muszą spełniać konkretne normy drgań, które są konieczne, dla zachowania ich w dobrym stanie technicznym przez dłuższy czas. Dodatkowo, często o tym, czy w danym miejscu można zrealizować daną inwestycję budowlaną decyduje to, czy jej realizacja nie spowoduje znacznego wzrostu drgań, niekorzystnie wpływających na budynki w najbliższym sąsiedztwie.

W obecnym czasie bardzo dużo uwagi przykłada się do odpowiedniego bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych. Aby było to jednak możliwe, kluczowe jest stosowanie odpowiednich metod pomiarowych. Pozwalają one ustalić, czy znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie plac budowy, czy też linia tramwajowa, po dłuższym czasie nie spowodują niekorzystnych zmian w konstrukcji danego obiektu budowlanego, takiego jak blok mieszkalny.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.cbidgp.pl!