Niezależność dzięki posiadaniu własnego ujęcia wody

Jak wiadomo, własna studnia głębinowa to spore oszczędności dla gospodarstwa domowego. Jedynym kosztem jej użytkowania jest koszt za energię elektryczną, którą pobiera pompa głębinowa doprowadzająca wodę do budynku. Instalacja studni szybko zatem się zwraca i daje gospodarstwu sporą niezależność. Mówi się, że koszt utrzymania studni w ciągu roku, wynosi tyle samo, co rachunek za wodę na jeden miesiąc. Własne ujęcie wody to inwestycja, która szybko się zwraca.

Studnia kluczem do niezależności

Chcąc zyskać niezależność, warto wybudować studnię głębinową, z której korzystanie jest bardzo ekonomiczne. Woda pochodząca z głębokich warstw wodonośnych jest dobrej jakości i przy zastosowaniu odpowiednich filtrów i materiałów, nie będzie dochodziło do niszczenia instalacji. Jeśli chodzi o szybkie wiercenie studni we Wrocławiu, to poleca się wybranie doświadczonej firmy, która odpowiednio dobierze jej średnicę oraz głębokość. W przypadku głębokości wymagana jest wcześniejsza analiza terenu przez geologa, czy radiestetę, by ustalić głębokość, na której znajduje się warstwa wodonośna.

Szerokość ma wpływ na ilość dostępnej wody, ponieważ w przypadku zastosowania szerszego otworu, można zyskać więcej wody przy mniejszej głębokości wiercenia. Mówi się, że studnie o szerszej średnicy cechują się dłuższą żywotnością, serwisowanie jest prostsze, a podłączenie jej do budynku jest tańsze. Rury studzienne składają się z rury podfiltrowej, która pełni rolę osadnika, który gromadzi zanieczyszczenia, następnie znajduje się w nich filtr, który, zatrzymuje piasek czy muł. Filtr szczeliwy musi być solidny, ponieważ pełni bardzo ważną rolę w układzie. Na końcu układu znajduje się rura nadfiltrowa, a na jej wysokości montuje się pompę głębinową. Jednym z końcowych etapów budowy studni jest oczyszczenie przestrzeni z zanieczyszczonej płuczki wiertniczej. Wówczas można już instalować pompę głębinową dobraną do głębokości i wydajności studni, a następnie montuje się przyłącze do budynku.

Susze i niedostateczne nawodnienie roślin sprawiają, że coraz więcej gospodarstw rolnych decyduje się na montaż studni. Dzięki posiadaniu studni głębinowej mogą oni nawodnić uprawy. Wielu sadowników korzysta z wody nieustannie, ponieważ bez nawodnienia, hodowla byłaby niemożliwa. Zmieniające się warunki hydrologiczne sprawiają, że warstwy wodonośne znajdują się coraz głębiej. Chcąc zbudować studnię głębszą, niż 30m, pobierającą więcej wody w ciągu dnia, niż 5m3, należy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Gospodarstwo, które posiada taką studnię bez pozwolenia, powinno się liczyć z wysokimi karami pieniężnymi.