ogrodzenia budowlane

Ogrodzenia i place składowania na budowie

Nieodzownym elementem każdej budowy, jaką każdy z przechodniów może zauważyć jest ogrodzenie budowlane jak i kontenery. Jednak to nie jedyne elementy, które muszą się znaleźć na terenie prowadzanych prac budowlanych czy remontowych.

Jaką rolę pełnią ogrodzenia budowlane?

ogrodzenia budowlane

Także ważne są wyznaczone miejsca składowania materiałów budowlanych czy narzędzi oraz urządzeń. Zacznijmy jednak od ogrodzenia, które jest bardzo ważna na każdej budowie. Obecnie takie trwałe ogrodzenia budowlane są wykonywane z gotowych paneli, które bardzo łatwo można zamontować, jak i z demontować. W Warszawie istnieje wiele firm, które oferują wynajem takiego ogrodzenia tymczasowego. Każde ogrodzenie budowlane musi posiadać wysokość przynajmniej półtora metra wysokości i być w sposób trwały zamontowane. Ma to wpływ na bezpieczeństwo osób postronnych, ale również na cały proces budowy, aby nikt nie powołany nie kręcił się po terenie budowy. Montując ogrodzenia tymczasowe na terenie budowy nie można zapominać, że powinny posiadać wejście na budowę, jak i bramy wjazdowe, które umożliwiają dostanie się na teren budowy większych maszyn jak i sprzętu. Również bardzo ważne na terenie budowy jest miejsce składowania materiałów budowlanych. Wyróżnić można składowiska otwarte, półotwarte oraz zamknięte. Składowiska otwarte są najczęściej przeznaczone dla dużych materiałów budowlanych, czy elementów prefabrykowanych. Znajdują się one pod gołym niebem, jednak te miejsce należy najpierw odpowiednio przygotować. Podłoże musi zostać odpowiednio utwardzone, jak i należy zadbać o to, aby w takim miejscu nie gromadziła się woda po opadach. Dlatego ważne jest przygotowanie odpływów. Podobnie jest ze składowiskami półotwartymi. Te dodatkowo posiadają zadaszenie, które zabezpiecza materiały przed między innymi deszczem czy promieniowaniem słonecznym. Takie składowiska nie powinny się znajdować blisko ogrodzenia budowlanego. Minimalna odległość to pół metra. Ostatnim rodzajem składowiska jest składowisko zamoknięte. Najczęściej jest to kontener lub magazyn. W takim miejscu składuje się narzędzia jak i materiały, które nie mogą być narażone na wilgoć czy na promieniowanie słoneczne. Ogrodzenie na budowie jest bardzo ważne, bez niego nawet nie było by możliwe rozpoczęcie prac budowlanych.

Podobnie jest jeśli chodzi o miejsca, gdzie można składować materiały budowlane czy narzędzia, które wykorzystuje się na budowie. Jednak oprócz tego, nie można zapominać o kontenerach socjalnych, biurze budowy, tablicy informacyjnej jak i drogach tymczasowych.