badania geotechniczne

Okresowe badania geotechniczne

Prowadzenie działalności, która potencjalnie może spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jedną z najważniejszych kwestii w takim miejscu jest ciągłe badanie okolicy w celu sprawdzania stanu zagrożenia.

Badania geotechniczne i stan wód

badania geotechniczneJednak badania geotechniczne powinno się wykonać jeszcze przed założeniem takiego przedsiębiorstwa w konkretnym miejscu. Istnieje wiele przeciwwskazań, które takie badanie może wykazać przed przystąpieniem do konstrukcji. Takie miejsce w szczególności nie powinno zawierać płytkich wód gruntowych, które mogą zostać z łatwością zanieczyszczone w miarę gospodarowania takiej przestrzeni. Źródła wód gruntowych często zajmują duże obszary, a więc ktoś inny może korzystać z tego samego. Do tego celu przeprowadza się badanie rozległości takiego złoża, które pozwala określić jak daleko poza teren działki ono sięga. W tym przypadku wykorzystuje się także specjalne mapy hydrogeologiczne, na których przedstawionych jest wiele podziemnych obszarów wodnych. Konstrukcje takie jak wysypiska śmieci, złomowiska, czy też miejsca utylizujące odpady chemiczne i biologiczne nie powinny znajdować się blisko rzek.

badania geotechniczneZanieczyszczenie wód gruntowych i rzek jest jednym z największych zagrożeń w takiej sytuacji, dlatego też w skład badań geotechnicznych wchodzi także monitorowanie stanu wód. Takie rozwiązanie pozwala na stałe monitorowanie wód podziemnych, dzięki czemu można zapobiec ich zanieczyszczeniu co może wiązać się z ogromnymi karami. Przy założeniu takiego monitoringu badania muszą być przeprowadzane regularnie, dlatego też konieczne są częste wizyty wykwalifikowanego geologa biegłego w hydrogeologii. Tak samo przeprowadza się w takich miejscach okresowe badania gruntu w celu monitorowania jego skażenia, które nie może przekroczyć określonych, dopuszczalnych norm dla obiektów tego typu. W tym celu pobiera się próbki gruntu, najczęściej wykonując odwierty w określonych miejscach działki. Takie badanie ma określić zawartość metali ciężkich, zanieczyszczeń chemicznych oraz polimerów znajdujących się w ziemi. Ich zbyt duża ilość może spowodować, że gleba już nigdy nie będzie możliwa do zagospodarowania, dlatego też konieczne jest regularne monitorowanie ich poziomu.

Odpowiednie badania geotechniczne są jedynym rozwiązaniem umożliwiającym skuteczne wykonywanie tych czynności. Dlatego też są one bardzo użyteczne w celu ochrony środowiska naturalnego. Szczególnie w przedsiębiorstwach, które potencjalnie są w stanie wygenerować spore ilości zanieczyszczeń.