ogrzewanie pompą ciepła

Pompa ciepła – możliwe dofinansowania

Koszt ogrzania domu o powierzchni sto pięćdziesiąt metrów kwadratowych przy pomocy kotła gazowego w 2021 roku wynosił średnio 2900 złotych. W przypadku pompy ciepła typu powietrze-woda było to o ponad tysiąc złotych mniej. Pompy ciepła uchodzą obecnie za najbardziej efektywne energetycznie urządzenia grzewcze, które sukcesywnie wypierają z rynku kotły na paliwa stałe.

Dofinansowania do pomp ciepła

pompa ciepłaW ramach licznych programów rządowych, samorządowych i unijnych można otrzymać dofinansowanie, dzięki któremu taka inwestycja stanie się bardziej rentowna. Programy oferujące dofinansowanie do pompy ciepła różnią się pod względem wymagań oraz wysokości grantu, który można otrzymać. W programie “Moje Ciepło” mogą wziąć udział inwestorzy, którzy budują nowe domy. Otrzymanie dofinansowania będzie możliwe w sytuacji, gdy dom spełniać będzie warunki budynku o podwyższonym standardzie energetycznym. W roku 2022 oznaczało to maksymalne zapotrzebowanie na energię na poziomie 55 kilowatogodzin na metr powierzchni w skali roku. Dofinansowanie wynosić może nawet 21 tysięcy złotych. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju pompy, która zostanie zamontowana.

ogrzewanie pompą ciepłaNajwiększą efektywnością energetyczną mogą pochwalić się urządzenia pobierające ciepło z gruntu, są też jednak najdroższe. Obecnie najlepsze dofinansowanie do pompy ciepła dla nowych domów można uzyskać po złożeniu wniosku drogą elektroniczną. Patronem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kategorii nowych domów mieszczą się budynki, w przypadku których zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało złożone nie wcześniej, niż na początku 2021 roku. Zawiadomienie o zakończeniu budowy nie może być złożone wcześniej niż wniosek o dotację. Na program dotacji przeznaczono 600 milionów złotych. Całkowita kwota dotacji może wynosić maksymalnie trzydzieści procent kosztu związanego z zakupem i montażem pompy ciepła. W przypadku pompy gruntowej może być to 21 000 złotych, natomiast powietrznej 7 000 złotych. Karta dużej rodziny uprawnia do dofinansowania na poziomie 45%.

Najbardziej opłacalna jest inwestycja w pompę ciepła, której koszt wynosił będzie około 70 tysięcy złotych – pozwoli to uzyskać maksymalną kwotę dofinansowania dostępną w ramach programu. Do ogrzania domu, który posiada powierzchnię około 150 metrów kwadratowych wystarczy gruntowa pompa ciepła kosztująca około 40 tysięcy – w przypadku takiej inwestycji można uzyskać dofinansowanie na poziomie około 12 tysięcy złotych. Pompa ciepła to najbardziej ekologiczne źródło ogrzewania dostępne obecnie na rynku.